บริการตู้แช่ให้เช่า

ตู้แช่ให้เช่าระยะยาว สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าธุรกิจเพื่อผลประกอบการที่ดีแบบไม่ต้องลงทุนเยอะก็สามารถสร้างรายได้

เงื่อนไขบริการตู้เช่า 

- ระยะเวลาเช่าขั้นต่ำ 12 เดือน
- การชำระเงินค่าเช่าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
- ชำระเงินค่ามัดจำตู้จำนวน 4 เดือน ในวันทำสัญญา
- ชำระเงินค่าเช่าชำระล่วงหน้า 1 เดือน ในวันทำสัญญา
- ชำระค่าขนส่ง ในวันที่ทำสัญญา
- เมื่อครบสัญญาเช่า บริษัทจะคืนเงินมัดจำให้ภายใน 15 วัน
- ค่าซ่อมบำรุงเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่า ตลอดอายุสัญญาเช่า
- หากตู้เสียหายอันไม่ได้เกิดจากการใช้ปรกติ ผู้เช่าจะต้องเสียค่าซ่อม
- เมื่อเช่าครบ 24 เดือน ลูกค้าสามารถซื้อที่ตู้เช่าได้ในราคา 8 เดือน ของค่าเช่าล่าสุด
- บริษัทจะให้การรับประกันเพิ่มอีกต่ออีก 8 เดือน นับจากวันที่ลูกค้าได้ซื้อตู้ที่เช่า
- บริษัทจะลดค่าเช่ารายเดือนอีก 10% หากลูกค้าต่อสัญญาเช่าอีก 12 เดือน และจะลดอีก 10%    ถ้าต่อเพิ่มอีก 12 เดือน
- ให้บริการเช่าตู้ในพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 

เอกสารประกอบการเช่าสินค้า

1. สำเนาบัตรประชาชน : พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน : พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาหน้าบุ๊คแบงค์ ธนาคารกสิกรไทย


ติดต่อสอบถาม


ติดต่อเรา / Contact Us


บริษัท โอ.เอส.ซี. คูลลิ่ง จำกัด 

(สำนักงานดอนเมือง)

เลขที่ 171/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  06-1414-8866
  sales@osccooling.com 

Copyright ® 2020 | www.osccooling.com